High Bridge Entertainment

Breaking Bad
8.4

Breaking Bad

Kada Walteru Whiteu, nastavniku hemije iz Novog Meksika, dijagnosticira rak III stadijuma i prognozira mu da mu je preostalo još samo dvije ...