Harmonious Claptrap

Krapopolis
7.8

Krapopolis

U mitskoj staroj Grčkoj, manjkava porodica ljudi, bogova i čudovišta pokušava da upravlja jednim od prvih gradova na svetu, a da se međusobno ne ubiju.