1927

Metropolis
8.3

Metropolis

U modernom gradu naglašeno podijeljenom između redovnih radnika i gradskih organizatora, dijete pokretačke snage grada doživljava strastvene ...