Deborah Davis

Marie Antoinette
NOVA SERIJA

Marie Antoinette

Marija Antoaneta je tek tinejdžerka kada napušta Austriju da bi se udala za francuskog dofina. U Versaillesu, prema složenim pravilima francuskog ...