An Gil-ho

The Glory
8.633

The Glory

Nakon djetinjstva obilježenog bolom i nasiljem, žena pokreće pažljivo isplaniran plan osvete.