Liu Shishi

Brotherhood of Blades
6.6
HD

Brotherhood of Blades

Aug. 07, 2014

Brotherhood of Blades

In the late Ming Dynasty, three close friends who serve as Jinyiwei guards are dispatched to hunt down Wei Zhongxian, a eunuch politician who had ...