Aleeza Ben Shalom

Jewish Matchmaking
NOVA SERIJA

Jewish Matchmaking

Kada su jevrejski samci spremni da se uozbilje, pozivaju Aleezu Ben Shalom da pronađe svog savršenog romantičnog partnera iz cijelog SAD-a i Izraela.